Geskoei – Bekendstelling – Johan Murray

Graag nooi ek vriende, kollegas en enigeen met ‘n liefde vir die letterkunde na die bekendstelling van my debuutbundel geskoei Woensdagaand, 11 Oktober 2017, by Wordsworth in die Garden Route Mall.

Ons ontmoeting by Wordsworth: 18h30 tot 20h00.

Ek praat ‘n bietjie oor myself, lees van my gedigte voor, en twee vriendinne wat reeds die bundel het, tree kortliks met my in gesprek oor geskoei.

 Ek benut hierdie geleentheid wat Wordsworth my bied ook om afskeid te neem van kollegas en personeel van oor die jare van veral die Neurokliniek, waar ek einde November met my groepsessies ophou.

RSVP asseblief by johanmurray@telkomsa.net