In the Time Of Heat – Boek Gesprek

Boekgesprek/Book Review
Plus
Group Exhibition

Sien aangehegte uitnodiging na n besonderse oggend .
Die boekgesprek sal in Afrikaans wees.
Hoop om u daar te sien!

Please see the attached invitation to a special occasion.
The book dicussion will be conducted in Afrikaans.
Hope to see you there!