Light & Lantern Project on the Great Brak River

Great Brak Post in conjunction with a number of volunteers will be hosting the Light & Lantern project on the Great Brak River.

 Put aside December 21, at 19:30.

 The object is to light candles symbolizing a celebration of kindness, compassion & gratitude.

Gelde wat geïn word met die verkope van die kerse en kaartjies sal gaan om “kospakkies” te koop en te versprei.

lights-and-lanterns-logo

 Watch this space as the venture unfolds….

candle-ceremony